Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim (83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 25, tel. 58 683-54-12) jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny będący jednocześnie Dyrektorem Stacji.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań nałożonych na Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, a w szczególności w celu realizacji bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z ustaw merytorycznych oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, także zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy merytoryczne oraz instrukcje kancelaryjną wynikającą z ustawy z dnia 14 lipca 1983r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem właściwym dla skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania.