Zadania Sekcji Epidemiologii

 • zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych poprzez stały monitoring sytuacji epidemiologicznej, bieżący nadzór nad placówkami medycznymi i punktami szczepień ochronnych powiatu gdańskiego;
 • przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych i opracowywanie ognisk chorób zakaźnych i zakażeń , mających na celu ustalenie źródła i przecięcie dróg szerzenia się zakażenia i chorób zakaźnych;
 • prowadzenie rejestrów podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji zgodnie z podziałem i symboliką zawartą w ICD-X oraz materiałach Państwowego Zakładu Higieny;
 • przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych w przypadku wybranych chorób zakaźnych;
 • nadzór czynny nad podmiotami leczniczymi w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
 • nadzór nad nosicielami chorób zakaźnych , ozdrowieńcami, osobami z kontaktu;
 • prowadzenie nadzoru nad osobami pokąsanymi, zakwalifikowanymido szczepień p/wściekliźnie (współdziałanie z Inspekcją Weterynaryjną w opracowywaniu ognisk chorób zakaźnych odzwierzęcych);
 • nadzór epidemiologiczny nad osobami chorymi na gruźlicę i osobami z kontaktu
 • przygotowywanie sprawozdań rocznych, półrocznych, kwartalnych, miesięcznych, 2-tygodniowych, tygodniowych z zakresu nadzoru epidemiologicznego;
 • nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego;
 • współpraca z ZespołamiKontroliZakażeń Szpitalnychprzy monitorowaniuzakażeń szpitalnych i czynników alarmowych;
 • współpraca i monitorowanie przygotowań na wypadek pojawienia się chorób wysoce zakaźnych i niebezpiecznych (np.Ebola);
 • działania mające na celu eliminację odry, różyczki i polio;
 • nadzór czynny nad opracowywaniem ognisk chorób zakaźnych i zakażeń przenoszonych drogą: pokarmową, oddechową i kontaktową w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;
 • przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej (harmonogramy i zamierzenia) oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji;
 • kontrola podmiotów leczniczychrealizującychszczepienia ochronne w zakresie PSO;
 • czynny nadzór nad sprawozdawczością i kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień;
 • analiza ilościowo-jakościowa realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych.
 • nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami;
 • podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.
 • dystrybucja preparatów szczepionkowych z zachowaniem zasad łańcucha chłodniczego i całodobowym monitorowaniem temperatury przechowywania szczepionek;
 • nadzór nad przestrzeganiem łańcucha chłodniczego i całodobowym monitorowaniem temperatury przechowywania szczepionek w podmiotach leczniczych przeprowadzających obowiązkowe szczepienia ochronne.
 • przygotowywanie rocznego zapotrzebowania na szczepionki niezbędne do realizacji PSO, na następny rok, na terenie objętym nadzorem PSSE Pruszcz Gdański;

Kontakt:

pokój nr 210

 

Ludwika Sosińska - starszy asystent

Joanna Kujawa - młodszy asystent

e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.