Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

 

·       Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych , opiekuńczych, w szkołach wyższych i placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.

·       Higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach.

·       Prowadzenie ocen dostosowania mebli do wzrostu dzieci w przedszkolach i szkołach.

·       Prowadzenie ocen warunków zdrowotnych w szkolnych pracowniach komputerowych.

·       Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w szkolnych pracowniach chemicznych.

·       Ocena stanu higieniczno-sanitarnego obiektów oświatowo-wychowawczych (żłobki, domy dziecka, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie i wyższe, warsztaty szkolne, internaty, świetlice socjoterapeutyczne, specjalne zakłady szkolno-wychowawcze, placówki socjalizacyjne, młodzieżowy dom kultury, schronisko szkolne, akademiki).

·       Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach.

·       Prowadzenie postępowania administracyjnego, wynikającego ze sprawowanego nadzoru w placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży oraz w wyższych uczelniach.

·       Dokonywanie analiz i podsumowań wyników kontroli oraz przedstawianie efektów podejmowanych działań w zakresie higieny dzieci i młodzieży organom założycielskim placówek i lokalnym władzom.

 

Kontakt:

pokój nr 208

Katarzyna Jalowska - młodszy asystent

e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.