Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego 

  • uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości prognoz oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
  • wydawanie opinii w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla planowanych przedsięwzięć w zakresie oddziaływania na środowisko – w szczególności na zdrowie i warunki życia ludzi
  • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku budynków, lokali oraz obiektów infrastruktury technicznej
  • wydawanie zgód, ocen higenicznych, opinii, zaświadczeń lub stanowisk w sprawach różnych, nie mieszczących się w w/w zakresach działania PSSE (np. zaświadczenia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, opinie dotyczące żłobków, punktów przedszkolnych, przedszkoli, szkół, ocen higenicznych dotyczących użycia wyrobów i mteriałów do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).
  • współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi organami inspekcji.

   

Kontakt:

pokój nr 215

Stanisław Dziemiński - z-ca PPIS

e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego