Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim  rozpoczęto w 2000 roku w budynku przy ul. Łukasiewicza 2 w m. Pruszcz Gdański. Pierwszym dyrektorem PSSE w Pruszczu Gdańskim była dr farm. Halina Bona, pełniąca tę funkcję w latach 2000 – 2004.

W 2001 roku pod działalność PSSE w Pruszczu Gdańskim przeznaczono część pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim.

W latach 2004 - 2015 stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim objęła mgr inż. Małgorzata Białkowska.

Od grudnia 2015 roku Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim mieści się w  budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w m. Pruszcz Gdański. Budynek ten służył świadczeniom medycznym już od ponad 120 lat.

Od 2015 roku funkcję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim pełni dr inż. Dominika Mucha.

Zastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest mgr inż. Stanisław Dziemiński.

Obszarem działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim jest powiat gdański, obejmujący 7 gmin wiejskich ( gm. Pruszcz Gdański, gm. Kolbudy, gm. Przywidz, gm. Trąbki Wielkie, gm. Suchy Dąb, gm. Cedry Wielkie, gm. Pszczółki) oraz gminę miejską Pruszcz Gdański.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim sprawuje bieżący i zapobiegawczy nadzór sanitarny nad warunkami higieny środowiska i pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania oraz wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi w obiektach użyteczności publicznej, a także działalność z zakresu profilaktyki oraz oświaty zdrowotnej. Zadania te realizowane są w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.