Przepisy prawne regulujące sposób rozpatrywania skarg i wniosków:


1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski można składać w sekretariacie PSSE w Pruszczu Gdańskim  ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim (pokój nr 212) w interesie własnym, innych osób (za wcześniejszą zgodą), a także w interesie publicznym. Wpływające skargi i wnioski są rejestrowane w Rejestrze skarg i wniosków i rozpatrywane według decyzji PPIS przez komórki merytorycznie właściwe ze względu na przedmiot skargi lub wniosku.

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach od 14.00 do 15.30, po uprzednim uzgodnieniu osobistym w sekretariacie lub telefonicznie pod nr tel. 58 683 54 12

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w następującej formie:

- pisemnie
- telefonicznie/ faxem 58 683 54 12
- pocztą elektroniczną na adres: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- ustnie do protokołu

 

Skargi i wnioski muszą zawierać:
1. Imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego.
2. Adres wnoszącego.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania

Terminy załatwiania skarg i wniosków:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim załatwia bez zbędnej zwłoki wpływające skargi i wnioski. W przypadku gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania  akt termin załatwienia sprawy wynosi 1 miesiąc od daty otrzymania, natomiast  skargi i wnioski szczególnie skomplikowane są załatwiane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.