Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

 

Sekcja Higieny Komunalnej

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację ludzkich zwłok lub szczątków

2. Oświadczenie osoby uprawnionej do ekshumacji i pochowania ludzkich zwłok lub szczątków

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok/szczątków ludzkich

3. Upoważnienie do podpisywania zleceń na badanie próbek wody

 

Sekcja Higieny Pracy

1. Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

2. Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.

3. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej.

 

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

1.    Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

2.    Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

3.    Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

4. Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Sekcja Epidemiologii

1. Aktualności systemu monitorowania zagrożeń:

Procedury dot. nadawania/odbierania uprawnień w Systemie Monitorowania Zagrożeń (SMZ)

Instukcja dot. nadawania/odbierania uprawnień w Systemie Monitorowania Zagrożeń (SMZ)

2. Choroby zakaźne

http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/druki/index.htm

3. Szczepienia

Formularz zgłoszenia osoby uchylającej się od obowiązkowych szczepień ochronnych

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG

ZLB-1 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

ZLB-2 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy

ZLB-3 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)

ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej

ZLK-2 - Zgłoszenie rozpoznania gruźlicy

ZLK-3 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową

ZLK-4 - Zgłoszenie rozpoznania zakażenia HIV/ zachorowania na AIDS/zgonu osoby zakażonej HIV/chorej na AIDS

ZLK-5 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

MZ – 54 – Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2019

MZ – 54 – Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2019 (dokument word)

Program szczepień ochronnych na 2020 rok

Kwartalne sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych

Sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych