W dniu 11 czerwca 2017r. podczas trwania imprezy masowej „XXVIII Dni Pruszcza Gdańskiego” na terenie Centrum Kultury i Sportu przy ul. Chopina 28 w Pruszczu Gdańskim, przedstawiciele PPIS w Pruszczu Gdańskim rozdawali materiały oświatowe uczestnikom przedmiotowej imprezy.

Tematyka materiałów dotyczyła przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych oraz nawiązywała do bezpieczeństwa podczas wakacji.

20170611 135133

 20170611 143451

 

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nr 5/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 (pobierz plik pdf), zarządza się:

2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia ustala się dniami wolnymi od pracy;

13 maja, 24 czerwca i 9 września ustala się dniami pracy

Podkategorie